POLON-ALFA POLON 4200 Centrala sygn. pożarowej 4 x 64 adresy

10 931,08

SKU: 0eec22d312af Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Rodzaj:Centrala adresowalna, sygnalizacji pożarowej (4×64 adresy, pełne oprogramowanie + drukarka) Zastosowanie:Centrala POLON 4200 jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej rożnego rodzaju obiektów, niedużych lub średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, „inteligentnych” budynków itp. Możliwość adresowania elementów liniowych pozwala na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Centrala umożliwia ponadto sterowanie i kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających takich jak bramy pożarowe, klapy oddymiające itp. oraz przekazanie informacji o pożarze do stacji monitoringu zarówno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnału alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala może uruchamiać m.in. sygnalizatory oraz przekaźniki wyjściowe wewnątrz centrali jak również na liniach dozorowych w postaci liniowych elementów sterujących. Centrala nie ma możliwości pracy w sieci. Współpracujące elementy:a) adresowalne czujki pożarowe szeregu 4040: optyczne dymu DUR, optyczne dymu DOR, jonizacyjne dymu DIO, nadmiarowo-różniczkowe ciepła TUP, optyczno-temperaturowa DOT, czujka dymu i płomienia DPR, czujka radiowa DUR-4047, wielosensorowa czujka dymu i ciepła DUT 6046, adresowalna liniowa czujka dymu DOP-6001 b) konwencjonalne czujki pożarowe szeregu 40 (na linii bocznej za adapterem ADC-4001M): temperaturowo-płomieniowa TOP, płomienia (ultrafiolet) PUO, iskrobezpieczne (wg instrukcji producenta), liniowe dymu DOP-40 c) ręczne ostrzegacze (przyciski) pożarowe: wnętrzowe ROP-4001M, zewnętrzne ROP-4001MH d) elementy kontrolne, sterujące: element kontrolno-sterujący EKS-4001 wielowyjściowy element sterujący EWS-4001, wielowejściowy element kontrolny EWK-4001 e) adaptery: adapter linii bocznej ADC-4001M, adapter czujek radiowych ACR-4001 f) adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001g) terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000 h) uniwersalna centrala sterująca UCS-4000 i) uniwersalna centrala sterująca UCS-6000 Napięcie zasilania: podstawowe sieć 50Hz, 230V +10% – 15% Napięcie zasilania: rezerwowe 24V od 17Ah do 38Ah HP7-12 KOBE Maks. pobór prądu podczas dozorowania 0.4A Maks. pobór prądu z sieci 0.8A Dopuszczalna pojemność przewodów linii 300nF Dopuszczalny pobór prądu z linii dozorowej przez elementy liniowe 50mA (20mA) Dysponowany prąd do zasilania urządzeń zewnętrznych 0.1A Elementy liniowe instalowane w liniach dozorowych wielostanowe czujki szeregu 4043, 4046; ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001, ROP-4001H, ROP-4001M, ROP-4001MH; adaptery ADC-4001M, ADC-4001; sygnalizatory akustyczne SAL-4001; elementy kontrolno-sterujące EKS-4001; wielowyjściowe elementy sterujące EWS-4001; wielowejściowe elementy kontrolne EWK-4001 Bezpotencjałowe nadzorowane wyjście przekaźnikowe obciążalność prądowa 1A/24V Liczba linii adresowalnych 4 Liczba wariantów alarmowania 14 Linie sygnałowe (potencjałowe) 2 Liczba czujek na linii 64 Obciążalność wyjścia do zasilania urządzeń zewnętrznych 500mA/24V Pobór prądu z linii dozorowej przez adapter ADC-4001M 0.5, 1.33, 2.2, 2.5, 6.8, 16mA (w zależności od trybu pracy) Pobór prądu z linii dozorowej przez elementy typu czujki, ręczne ostrzegawcze, sygnalizator, elementy EKS, EWS, EWK-4001 od 130uA do 170uA (w zależności od typu elementu) Programowane wyjścia 8 przekaźników o stykach bezpotencjałowych przełącznych 1A/24V; 1 linia sygnałowa o obciążalności 0.5A/24V; 1 linia sygnałowa o obciążalności 0.1A/24V; Programowane wejścia 2 linie kontrolne Rezystancja przewodów linii dozorowych 2x100Ohm Układ pracy linii dozorowej pętlowy z możliwością eliminacji przerwy lub zwarcia, promieniowy Współpraca z urządzeniami klawiatura komputerowa, komputer, system monitoringu cyfrowego, terminale sygnalizacji równoległej TSR-4000 Zakresy programowania czasów oczekiwania na potwierdzenie alarmu I st. 0-10min; rozpoznania po potwierdzeniu alarmu I st. 0-10min; opóźnienia wysterowania wyjść alarm. 0-10min; Liczba linii dozorowych 4 Maksymalna liczba czujek punktowych na linii 64 Maksymalna liczba czujek liniowych na linii 64 Maksymalna liczba ROP na linii 64 Liczba wyjść przekaźnikowych alarmu ogólnego 1 przełączny Liczba adresów na linii dozorowej 64 Liczba stref dozorowych 256 Klasa szczelności IP 30 Temperatura pracy od -5°C do 40°C Wymiary (mm) 483x393x190 Masa bez akumulatora ok. 11kg

Polon Alfa

bojler 50l, do kurzu, lets shine primacol, kokony ogrodowe, przydymiony róż, cleaneo

yyyyy