Sonel Wielofunkcyjny Miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI-525 WMPLMPI525 WMPLMPI525

7 719,73

Opis

Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557:impedancja pętli zwarcia,parametry wyłączników RCD,rezystancja izolacji,rezystancja uziemienia,ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych.Miernik jest jedynym na rynku urządzeniem wielofunkcyjnym, umożliwiającym dodatkowo pomiary rezystancji izolacji napięciem do 2500 V oraz automatyczny pomiar rezystancji izolacji przewodów lub kabli 3-, 4- lub 5- żyłowych przy wykorzystaniu adaptera AutoISO-2500. Jako jeden z nielicznych umożliwia dokładny pomiar impedancji pętli zwarcia (rozdzielczość 0,01 Ω) w obwodach L-PE w sieciach z wyłącznikami RCD. Równie specyficzną funkcją jest możliwość pomiaru rzeczywistego czasu zadziałania oraz prądu zadziałania wyłącznika RCD przy jednorazowym zadziałaniu wyłącznika.MPI-525 z powodzeniem zastępuje pojedyncze urządzenia stosowane do pomiarów przeciwporażeniowych, a dzięki dodatkowym funkcjom, niedostępnym w innych miernikach, pozwala na maksymalne uproszczenie wykonywania pomiarów. Obudowa wykonana w stopniu ochrony IP54 jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, zaś ustawiana w kilku możliwych położeniach pokrywa pozwala na wygodne przenoszenie i użytkowanie przyrządu w różnych pozycjach.Pomiary impedancji pętli zwarciowej:pomiar impedancji prądem rzędu 23 A (44 A przy napięciu międzyfazowym) – rezystor zwarciowy Rzw=10 Ω,zakres napięć pomiarowych: 95…440 V, częstotliwości 45…65 Hz,pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01 Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn≥30 mA bez ich zadziałania,automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego,pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodach o długości 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m, z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz. (AGT).Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B:pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA,funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika (po jednorazowym naciśnięciu przycisku „START” miernik wykonuje cały zadany cykl pomiarów łącznie z możliwością pomiaru impedancji pętli zwarcia L-PE prądem 15 mA),kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika: sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub opadającego), jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny),pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym,pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn ,pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika,wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów,możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD,pomiary dla napięcia 95…270 V.Pomiary rezystancji izolacji:napięcia pomiarowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V oraz 2500 Vpomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ,ustawianie 3 interwałów czasowych T1, T2, T3 z przedziału 6…600 s,wyliczanie 2 wspołczynników absorpcji,zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru,samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru,automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych i kabli energetycznych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-2500,akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji.Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200 mA w dwóch kierunkach,pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną i świetlną (zielona dioda),autokalibracja przewodów pomiarowych – możliwość stosowania przewodów dowolnej długości.Pomiary rezystancji uziemienia:pomiar metodą techniczną 3- przewodową z 2 elektrodami pomocniczymi,wewnętrzne źródło napięcia o częstotliwości odpowiedniej dla sieci 50/60 Hz.Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.Sprawdzanie kolejności faz.Sygnalizacja wysokiego napiecia na złączach miernika (zółta dioda).Pamięć 990 rekordów (57500 pojedynczych wyników), transmisja danych do komputera poprzez łącze USB lub radiowe.Zegar czasu rzeczywistego (RTC) – czas pomiaru zapisywany do pamięciZasilanie z baterii lub akumulatora.Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557.Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-LPomiar prądem 23/40 A – zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13…1999,9 Ω(dla przewodu pomiarowego 1,2 m):Zakres wyświetlaniaRozdzielczośćBłąd podstawowy0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(5% w.m. + 3 cyfr)20,0…199,9 Ω 0,1 Ω200…1999 Ω 1 Ωnapięcie nominalne: 95…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95…440 V (dla ZL-L)częstotliwość: 45…65 HzPomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50…1999,9 ΩZakres wyświetlaniaRozdzielczośćBłąd podstawowy0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr)20,0…199,9 Ω 0,1 Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr)200…1999 Ω 1 Ωnapięcie nominalne: 95…270 Vczęstotliwość: 45…65 HzPomiar rezystancji uziemienia REZakres wyświetlaniaRozdzielczośćBłąd podstawowy0,00…9,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 4 cyfry)10,0…99,9 Ω 0,1 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)100…999 Ω 1 Ω1,00…1,99 kΩ 0,01 kΩPomiar rezystancji izolacjiZakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 2:dla UN = 50 V: 50 kΩ…250 MΩdla UN = 100 V: 100 kΩ…500 MΩdla UN = 250 V: 250 kΩ…1 GΩdla UN = 500 V: 500 kΩ…2 GΩdla UN = 1000 V: 1 MΩ…3 GΩdla UN = 2500 V: 2,5 MΩ…9,99 GΩZakres wyświetlania*) RozdzielczośćBłąd podstawowy0…1999 kΩ 1 kΩ ±(3% w.m. + 8 cyfr)2,00…19,99 MΩ 0,01 MΩ20,0…199,9 MΩ 0,1 MΩ200…999 MΩ 1 MΩ1,00…3,00 GΩ 0,01 GΩ ±(4% w.m. + 6 cyfr)1,00…9,99 GΩ 0,1 GΩ*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia.Wskazania kolejności fazWskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodnaZakres napięć sieci UL-L: 100…440 V (45…65 Hz)Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowychNiskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancjiPomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mAZakres wyświetlaniaRozdzielczośćBłąd podstawowy0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)20,0…199,9 Ω 0,1 Ω200…400 Ω 1Napięcie na otwartych zaciskach: 4…9 VPrąd wyjściowy przy R<2 Ω: min. 200 mAAutokalibracja przewodów pomiarowychPomiary dla obu polaryzacji prąduPomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95…270 V):Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)Typ RCDKrotnośćZakresRozdzielczośćBłąd podstawowyOgólnegotypu ikrótko-zwłoczny 0,5*IΔn 0…300 ms1 ms± (2% w.m. + 2 cyfry)(dla RCD o IΔn=10 mAi pomiaru 0,5xIΔnbłąd:±(2% w.m. + 3 cyfry)1*IΔn2*IΔn 0…150 ms5*IΔn 0…40 msSelektywny 0,5*IΔn 0…500 ms1*IΔn2*IΔn 0…200 ms5*IΔn 0…150 msDokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn:-8…0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0…8%Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)Prąd nominalnyZakres pomiarowyRozdzielczośćPrąd pomiarowyBłąd podstawowy10 mA 3,3…10,0 mA 0,1 mA 0,3xIΔ..1,0xIΔ ± 5%IΔn30 mA 9,0…30,0 mA100 mA 33…100 mA 1 mA300 mA 90…300 mA500 mA 150…500 mA1000 mA 330…1000 mA 1 mAmożliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)Prąd nominalnyZakres pomiarowyRozdzielczośćPrąd pomiarowyBłąd podstawowy10 mA 4…20,0 mA 0,1 mA 0,4xIΔn..2,0xIΔn ±10%IΔn30 mA 12,0…42,0 mA 0,4xIΔn..1,4xIΔn100 mA 40,0…140 mA 1 mA300 mA 120…420 mA500 mA 200…700 mAmożliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływuPomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)Prąd nominalnyZakres pomiarowyRozdzielczośćPrąd pomiarowyBłąd podstawowy10 mA 4,0…20,0 mA 0,1 mA 0,4xIΔn..2,0xIΔn ±10%IΔn30 mA 12,0…60,0 mA 1 mA100 mA 40…200 mA300 mA 120…600 mA500 mA 200…1000 mAmożliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływuIΔn – wartość znamionowego prądu różnicowegoSkrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.Bezpieczeństwo elektryczne:rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010 – 1 i IEC 61557kategoria pomiarowa: III 600 V, IV 300 V wg PN-EN 61010 – 1stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54Pozostałe dane techniczne:zasilanie miernika: baterie alkaliczne LR14 (4 szt.) lub akumulator Ni-MPrzyrząd spełnia wymagania norm:PN-EN 61010 – 1:2002(U) (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)PN-EN 61010 – 031:2002(U) (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)PN-EN 61326:2002(U) (kompatybilność elektromagnetyczna)PN-EN 61557 – 10:2002 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)PN-IEC 60364 – 6 – 61 / PN-HD 60364 – 6:2007(U) (wykonywanie omiarów-sprawdzanie)PN-IEC 60364 – 4 – 41 / PN-HD 60364 – 4 – 41:2007(U) (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa)PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)AKCESORIA STANDARDOWE:- Akumulator NiMH 4,8V 4,2Ah- Zasilacz Z7- Futerał L2- Sonda ostrzowa 5kV czerwona- Adapter WS-03- Sonel Reader- Przewód 1,8 m czerwony 5 kV- Krokodylek czarny KO7 5,5 kV- Szelki do miernika – komplet- Przewód USB- Przewód 15m niebieki na szpuli- Przewód 30m czerwony na szpuli- Sonda 30m- Krokodylek żółty KO2- Krokodylek czarny KO4 5kV- Przewód do ładowania akumulatorów- Przewód 1,2m: czerwony, niebieski i żółty- Sonda ostrzowa żółta, niebieska i czerwona- Przewód 1,8m czarny 5 kV ekranowany

Sonel

doniczki plastikowe czarne, daszek na murek, drzwi kompletne, obrzeże trawnikowe leroy

yyyyy